Velika Plana

Velika Plana
Iz Velike Plane
Opština Velika Plana Na 80. kilometru južno od Beograda, pored autoputa Beograd-Niš, sa desne strane nalazi se Velika Plana, grad i sedište istoimene opštine sa 44.470 stanovnika u 13 naseljenih mesta. Sam grad Velika Plana ima 16.210 stanovnika.

Neki tragovi upucuju na pretpostavku da su na ovom podrucju u periodu mladeg kamenog doba postojale ljudske naseobine. Takode, tragovi rimske kulture ukazuju i na boravak Rimljana. Istorijski razvoj ovog kraja, od dolaska Slovena do savremenih dogadaja, obeležen je brojnim kulturno-istorijskim spomenicima, od kojih je najstariji manastir Koporin, zadužbina despota Stefana Velikog iz 1408. godine.
Velika Plana